Tin nổi bật
Đối tác
Máy bơmMáy bơm pentaxshowroom
Sắp xếp:

Máy rửa xe Karcher

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.420 AIRCON

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.420 AIRCON

Giá bán: 3,650,000 đ
Giá NY: 3,850,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 EU

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 EU

Giá bán: 7,100,000 đ
Giá NY: 7,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 COMPACT CAR

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 COMPACT CAR

Giá bán: 2,600,000 đ
Giá NY: 2,800,000 đ
Mô tả:1,4 KW  - 110 Bar
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 PREMIUM

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 PREMIUM

Giá bán: 9,850,000 đ
Giá NY: 10,200,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K3.450

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K3.450

Giá bán: 4,500,000 đ
Giá NY: 5,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.360

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.360

Giá bán: 2,750,000 đ
Giá NY: 3,400,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 CAR & HOME

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 CAR & HOME

Giá bán: 3,400,000 đ
Giá NY: 3,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 BASIC

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 BASIC

Giá bán: 2,200,000 đ
Giá NY: 2,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER KARCHER K1

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER KARCHER K1

Giá bán: 2,050,000 đ
Giá NY: 2,450,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K 4.600

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K 4.600

Giá bán: 6,750,000 đ
Giá NY: 6,960,000 đ
Mô tả: