Tin nổi bật
Đối tác
Máy bơm
Sắp xếp:

Máy rửa xe Karcher

Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control *EU

Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control *EU

Giá bán: 3,140,000 đ
Giá NY: 3,190,000 đ
Mô tả:
Máy phun áp lực K2 Full Control Car *EU

Máy phun áp lực K2 Full Control Car *EU

Giá bán: 3,680,000 đ
Giá NY: 3,690,000 đ
Mô tả:
Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car & PS 20 *EU

Máy phun áp lực Karcher K2 Full Control Car & PS 20 *EU

Giá bán: 3,680,000 đ
Giá NY: 3,890,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.420 AIRCON

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.420 AIRCON

Giá bán: 3,680,000 đ
Giá NY: 3,850,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 EU

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 EU

Giá bán: 7,460,000 đ
Giá NY: 7,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 COMPACT CAR

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 COMPACT CAR

Giá bán: 2,780,000 đ
Giá NY: 2,800,000 đ
Mô tả:1,4 KW  - 110 Bar
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 PREMIUM

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K5 PREMIUM

Giá bán: 9,850,000 đ
Giá NY: 10,200,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K3.450

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K3.450

Giá bán: 4,670,000 đ
Giá NY: 5,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.360

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2.360

Giá bán: 2,690,000 đ
Giá NY: 3,400,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 CAR & HOME

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 CAR & HOME

Giá bán: 3,400,000 đ
Giá NY: 3,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 BASIC

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER K2 BASIC

Giá bán: 2,330,000 đ
Giá NY: 2,500,000 đ
Mô tả:
MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER KARCHER K1

MÁY RỬA XE PHUN RỬA ÁP LỰC CAO KARCHER KARCHER K1

Giá bán: 2,050,000 đ
Giá NY: 2,450,000 đ
Mô tả:
Máy phun áp lực Karcher K4 Full Control *EU

Máy phun áp lực Karcher K4 Full Control *EU

Giá bán: 6,290,000 đ
Giá NY: 6,990,000 đ
Mô tả: